Cenník inzercie v časopise The City:

 

1 strana           -  160 eur*

½ strany          -  100 eur*

1 dvojstrana    -  250 eur*

titulná strana   -  500 eur*

 zadná strana   -   300 eur*

 

*(Ceny sú za jedno vydanie) 
Všetky uvedené ceny sú bez DPH.

 

Zľavy z cien sú možné po konzultácii s klientom v súlade s prebiehajúcou akciou!

Volajte: 0903669669