O nás

        Naša spoločnosť prišla v období hospodárskej a ekonomickej krízy v roku 2009 s moderným vysoko účinným, efektívnym a ekonomicky výhodným riešením propagácie a reklamy. Ponúkame Vám možnosť prezentácie Vašej spoločnosti, prevádzky, Vášho výrobku, produktu, projektu, alebo podujatia v  informačno-reklamnom mesačníku - časopise The City. Časopis s neštandardnými rozmermi 128 x 128 mm(formát CD) sa stal za pár rokov svojej existencie známym a vyhľadávaným médiom na slovenskom mediálnom trhu s tlačovinami.

       Mesačník je tlačený na kvalitnom lesklom papieri technológiou vysoko kvalitnej ofsetovej tlače s dlhou životnosťou. Prvé, nulté číslo časopisu sme vydali v máji 2009 v náklade 5.000 kusov, v súčasnosti tlačíme mesačník v náklade 8.000 - 10.000 ks, v budúcnosti je však naším zámerom tlačiť a distribuovať až 15 tisíc výtlačkov jedného čísla mesačne. Distribúcia časopisu je zameraná najmä na verejné a kultúrne inštitúcie, ako i reštauračné zariadenia, obchodné centrá, informačné centrá, podnikateľské centrá, školy, hotely, internáty, kluby, bary a podobne. V našom mesačníku ponúkame pravidelne informácie o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach v našom meste ako sú napríklad program kín a divadiel, koncerty, festivaly a iné dôležité udalosti a podujatia.
 

     Náš klient získa v prípade záujmu o reklamu zadarmo nasledovné bonusy:

-          kompletný grafický návrh a príprava reklamného letáku podľa želania klienta

-          fotenie prevádzky alebo výrobku, grafické spracovanie foto materiálu

-          distribúcia časopisu v meste, po dohode aj na Vami určené miesta

-          prezentácia reklamného letáku na web stránkach www.thecity.sk

 

        Naša spoločnosť pôsobí v oblasti reklamy a propagácie viac ako 5 rokov a máme vybudovanú kvalitnú distribučnú sieť. Za pomerne krátke obdobie pôsobenia na mediálnom trhu časopis The City získal pevné a stabilné miesto medzi printovými médiami a čom hovorí aj spokojnosť našich klientov.